maandag 17 mei 2010

The holiday is beyond

We hebben de afgelopen vakantie gekampeerd en ondanks het tegenvallende weer hebben we ons prima vermaakt. We hebben in de bossen gewandeld en daar een skelet van een konijn gevonden. Onze kinderen vonden dat natuurlijk reuze interessant en we hebben het schoongemaakt zodat het bewaard kan blijven.

During the holiday we have camped en in spite of the disappointing weather, we have amused our selves very well. We have walked in the wood and we found a skeleton of a rabbit there. Our children liked it very much so we cleaned it to remain kept.

We hebben veel spelletjes gedaan en daarbij was carcassonne toch wel favoriet. Je moet wegen, steden en land bouwen door telkens een kaartje op tafel te leggen.

We did a lot of games and caracassonne was our favorite game. You must build streets, cities and land by laying each time a ticket on the table.


Ik heb ook nog veel tijd gehad om te lezen en te borduren. Ik had een stapel boeken van mijn favoriete schrijfsters meegenomen en heb de helft uit kunnen lezen. Heerlijk dat ik daar weer eens aan toe ben gekomen. Ik heb ook weer 3 kerstsokjes geborduurt. Deze keer van de maand Januari. Auld Lang Syne, Winter Carnation en Happy Birthday.
I have had lots of time to read and to stitch. I had some books from my favorite writers with me and I did read a few of them. Lovely to have time to read. I stitched also 3 stockings, this time from January. Auld Lang Syne, Winter Carnation and Happy Birthday.

vrijdag 7 mei 2010

Join me at the Zoo...

We hadden vandaag nogal geprikkeld bezoek. Hij had helemaal geen zin om even voor de foto te poseren maar het is toch gelukt om een mooi plaatje te schieten.

We had today some prickly visit. He did not want to pose for the picture but it has nevertheless succeeded to take a beautiful photo of him.


De horen zien en zwijgen aapjes zijn af. Nu nog een mooi lijstje zoeken en dan kan het bij de orginelen staan.

The See no Evil... monkeys are done. So I can look for a nice frame and then it could stay with the originals.